BIZOL Oil Viscosity Stabilizer

BIZOL Oil Viscosity Stabilizer

Phụ gia ổn định độ nhớt

Đặc điểm kỹ thuật

BIZOL Oil system Cleaner

BIZOL Oil system Cleaner

Phụ gia làm sạch hệ thống dẫn dầu

Đặc điểm kỹ thuật

BIZOL Motordichter

BIZOL Motordichter

Phụ gia bảo vệ giăng, phớt

Đặc điểm kỹ thuật

BIZOL Oil-Additive

BIZOL Oil-Additive

BIZOL Diesel System Clean+ d60

BIZOL Diesel System Clean+ d60

Phụ gia cho dầu diesel

Đặc điểm kỹ thuật

BIZOL Diesel-Antigel

BIZOL Diesel-Antigel

BIZOL Octane_Power+ g81

BIZOL Octane_Power+ g81

BIZOL Motor Power+ g80

BIZOL Motor Power+ g80

BIZOL Kühlerreiniger

BIZOL Kühlerreiniger

Phụ gia chống đóng cặn hệ thống làm mát

Đặc điểm kỹ thuật

BIZOL Kühler-Dichter

BIZOL Kühler-Dichter

Phụ gia chống rò rỉ hệ thống làm mát

Đặc điểm kỹ thuật