BIZOL Oil system Cleaner

BIZOL Oil system Cleaner

Phụ gia làm sạch hệ thống dẫn dầu

Đặc điểm kỹ thuật

BIZOL Leak Stop+ o92

BIZOL Leak Stop+ o92

Phụ gia bảo vệ giăng, phớt động cơ

Đặc điểm kỹ thuật

BIZOL Oil Life+ o91

BIZOL Oil Life+ o91

BIZOL Diesel System Clean+ d60

BIZOL Diesel System Clean+ d60

Phụ gia cho dầu diesel

Đặc điểm kỹ thuật

BIZOL Diesel-Antigel

BIZOL Diesel-Antigel

BIZOL Octane_Power+ g81

BIZOL Octane_Power+ g81

BIZOL Motor Power+ g80

BIZOL Motor Power+ g80

BIZOL Radiator Clean+ r70

BIZOL Radiator Clean+ r70

Phụ gia chống đóng cặn hệ thống làm mát

Đặc điểm kỹ thuật

BIZOL Radiator Repair+ r71

BIZOL Radiator Repair+ r71

Phụ gia chống rò rỉ hệ thống làm mát

Đặc điểm kỹ thuật