BIZOL Diesel-Antigel

Là loại phụ gia đặc biệt cho nhiên liệu với mục đích ngăn chặn sự đông đặc của nhiên liệu diesel tới nhiệt độ -31°C. Sản phẩm không có tác dụng với dầu diesel đã bị đông đặc. Nâng cao khả năng lọc nhiên liệu. Kết quả còn phụ thuộc vào chất lượng của dầu diesel. 

LỢI ÍCH

Giảm điểm đông đặc của dầu diesel
Nâng cao khả năng lọc nhiên liệu

PHẠM VI ÁP DỤNG

Dùng cho tất cả các loại nhiên liệu dầu diesel.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sản phẩm nên được cho vào nhiên liệu tại nhiệt độ thấp nhất là 5 °C trước khi dầu diesel bị hoá keo. Để hoà trộn tốt hơn thì khuyến nghị nên cho sản phẩm vào thùng chứa trước khi đổ vào nhiên liệu. Tỷ lệ pha trộn 1:1000 (250ml pha với 250l nhiên liệu dầu diesel). Bảo quản sản phẩm ở nơi có nhiệt độ trên 0 °C.

DUNG TÍCH SẢN PHẨM


250 ml    
3988 

SẢN PHẨM KHÁC

BIZOL Diesel System Clean+ d60

BIZOL Diesel System Clean+ d60

BIZOL Diesel System Clean+ d60

BIZOL Injektor Cleaner

BIZOL Injektor Cleaner

BIZOL Injektor Cleaner

BIZOL Combustion Chamber and Valve Cleaner

BIZOL Combustion Chamber and Valve Cleaner

BIZOL Combustion Chamber and Valve Cleaner

BIZOL Octane_Power+ g81

BIZOL Octane_Power+ g81

BIZOL Octane_Power+ g81

BIZOL Motor Power+ g80

BIZOL Motor Power+ g80

BIZOL Motor Power+ g80