BIZOL ALLROUND ATF D-III+

BIZOL Allround ATF D-III+ là dầu truyền động cho hộp số tự động và khớp ly hợp thuỷ lực. Sản phẩm đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn Dexron III. Sản phẩm đảm bảo hiệu suất truyền động hoàn hảo trong cả điều kiện hoạt động khắc nghiệt và điều kiện nhiệt độ thay đổi bất thường. Sản phẩm cũng có thể sử dụng được như là loại chất lưu hoạt động trong hệ thống thuỷ lực làm việc dưới điều kiện khắc nghiệt.


LỢI ÍCH

Giúp kéo dài tuổi thọ của hộp số
Có thể được sử dụng rộng rãi
Phù hợp cho hộp số yêu cầu tiêu chuẩn DEXRON III


TÍNH THƯƠNG MẠI

GM Dexron III H / III G / II E / II D
TASA
Ford Mercon

ALLISON
MAN
MERCEDES BENZ
VOLVO
ZF Friedrichshafen AG
C4 / TES 389
339 Z2 / 339 V2
MB 236.1 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 / 236.10
97340 / 97341
ZF TE-ML 02F / TE-ML 03D / TE-ML 04D / TE-ML 09 / TE-ML 11A / TE-ML 11B / TEML 14A /
TE-ML 14B / TE-ML 16L / TE-ML 17C
 

PHẠM VI ÁP DỤNG

Sản phẩm này được dùng trong hộp số tự động và hộp số cơ, cơ cấu lái, hệ thống thuỷ lực, hệ thống trợ lái trong xe con, xe thương mại cũng như các xe vận chuyển trong ngành công nghiệp.


ÁP DỤNG

Theo hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất phải được tuân thủ.

DUNG TÍCH SẢN PHẨM

1 Lít      22840
5 Lít      22841

SẢN PHẨM KHÁC

BIZOL ALLROUND ATF D-VI

BIZOL ALLROUND ATF D-VI

BIZOL ALLROUND ATF D-VI

BIZOL TECHNOLOGY ATF DCT

BIZOL TECHNOLOGY ATF DCT

BIZOL TECHNOLOGY ATF DCT

BIZOL TECHNOLOGY ATF CVT

BIZOL TECHNOLOGY ATF CVT

BIZOL TECHNOLOGY ATF CVT

BIZOL PROTECT ATF D III

BIZOL PROTECT ATF D III

BIZOL PROTECT ATF D III

BIZOL PROTECT ATF ASIA

BIZOL PROTECT ATF ASIA

BIZOL PROTECT ATF ASIA

BIZOL Technology ATF NAG 2

BIZOL Technology ATF NAG 2

BIZOL Technology ATF NAG 2

BIZOL Technology ATF LV

BIZOL Technology ATF LV

BIZOL Technology ATF LV